Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycjęUchwała nr 275/2020 Starosty Powiatu Brzeskiego z dnia 30 października 2020 - w sprawie komisji przetargowej na zadanie pn. "Oczyszczanie mechaniczne dróg (ulic) powiatowych z podziałem na części".Uchwała nr 274/2020 z dnia 30 października 2020 - w sprawie komisji przetargowej na zadanie pn. "Koszenie poboczy w ciągu dróg powiatowych na terenie powiatu brzeskiego".Uchwała nr 273/2020 z dnia 30 października 2020 - w sprawie komisji przetargowej na zadanie pn. "Pielęgnacja i bieżące utrzymanie terenów zielonych w ciągu dróg powiatowych na terenie powiatu brzeskiego".Uchwała nr 272/2020 z dnia 30 października 2020 - w sprawie komisji przetargowej na zadanie pn. "Bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu brzeskiego w 2021 r. "Uchwała nr 271/2020 z dnia 30 października 2020 - zmieniająca uchwałę w sprawie zespołu nad realizacją udzielonego zamówienia pn. "Przebudowa mostu nad zalewem rz. Nysa Kłodzka w ciągu drogi powiatowej nr 1508 O w km 12+270 w Lewinie Brzeskim".Uchwała nr 270/2020 z dnia 23 października 2020 - w sprawie komisji przetargowej na zadanie pn. "Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2020/2021 z podziałem na zadania" - drugie postępowanieUchwała nr 269/2020 z dnia 22 października 2020 - w sprawie wyrażenia opinii dla przedsięwzięcia "Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 385 w m. Kopice km 90+445" Uchwała nr 268/2020 z dnia 21 października 2020 - w sprawie zmian budżetu Powiatu na 2020 r.Uchwała nr 267/2020 z dnia 21 października 2020 - w sprawie komisji przetargowej na zadanie pn. "Doposażenie pracowni w Liceach Ogólnokształcących Powiatu Brzeskiego w ramach projektu pn.: " - II postępowanie Uchwała nr 266/2020 z dnia 21 października 2020 - zmieniająca uchwałę w sprawie zespołu do nadzoru nad realizacją udzielonego zamówienia pn. "Przebudowa mostu nad zalewem rz. Nysa Kłodzka w ciągu drogi powiatowej nr 1508 O w km 12+270 w Lewinie Brzeskim" Uchwała nr 265/2020 z dnia 21 października 2020 - w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w MichałowicachUchwała nr 264/2020 z dnia 21 października 2020 - w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w SkarbimierzuUchwała nr 263/2020 z dnia 21 października 2020 - w sprawie wydania opinii dotyczącej pozbawienia kategorii drogi gminnej części drogi oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 107/8 ul. Składowej w m. BrzeguUchwała nr 262/2020 z dnia 21 października 2020 - w sprawie wydania opinii dotyczącej pozbawienia kategorii drogi gminnej części drogi oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 348/4 ul. Rybackiej w m. BrzeguUchwała nr 261/2020 z dnia 21 października 2020 - w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Naczelnika Wydziału Instrumentów Rynku Pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu Uchwała nr 260/2020 z dnia 21 października 2020 - w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Naczelnika Wydziału Instrumentów Rynku Pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu Uchwała nr 259/2020 z dnia 16 października 2020 - w sprawie komisji przetargowej na zadanie pn. "Budowa chodnika w m. Błota DP nr 1169 O" - etap VUchwała nr 258/2020 z dnia 14 października 2020 - w sprawie w sprawie zmian budżetu Powiatu na 2020 r.Uchwała nr 257/2020 z dnia 14 października 2020 - w sprawie zespołu do nadzoru nad realizacją udzielonego zamówienia pn. "Przebudowa mostu nad zalewem rz. Nysa Kłodzka w ciągu drogi powiatowej nr 1508 O w km 12+270 w Lewinie Brzeskim" Uchwała nr 256/2020 z dnia 14 października 2020 - w sprawie komisji przetargowej na zadanie pn. "Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Brzegu" - drugie postępowanieUchwała nr 255/2020 z dnia 07 października 2020 - w sprawie zmian budżetu Powiatu na 2020 r. Uchwała nr 254/2020 z dnia 07 października 2020 - w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadania publicznego przez organizacje pozarządoweUchwała nr 253/2020 z dnia 07 października 2020 - w sprawie komisji przetargowej na zadanie pn. "Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2020/2021 z podziałem na zadania"Uchwała nr 252/2020 z dnia 07 października 2020 - w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu Uchwała nr 251/2020 z dnia 07 października 2020 - w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu