Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycjęUchwała nr XXIX/226/2021 z dnia 30 września 2021 - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Brzeskiego na rok 2021.Uchwała nr XXIX/225/2021 z dnia 30 września 2021 - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2032Uchwała nr XXIX/224/2021 z dnia 30 września 2021 - ws. zaciągnięcia kredytu długoterminowegoUchwała nr XXIX/223/2021 z dnia 30 września 2021 - ws. zmiany statutu powiatuUchwała nr XXIX/222/2021 z dnia 30 września 2021 - zmieniająca uchwałę Nr XXI/187/21 z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane przez Prezesa Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z uwzględnieniem planu finansowego FunduszuUchwała nr XXIX/221/2021 z dnia 30 września 2021 - ws. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu BrzeskiegoUchwała nr XXIX/220/2021 z dnia 30 września 2021 - ws. opłat i kosztów związanych z usuwaniem pojazdów na 2022 r.Uchwała nr XXIX/219/2021 z dnia 30 września 2021 - ws. przystąpienia Powiatu Brzeskiego – Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu do realizacji projektu pn. „Młodzi przedsiębiorcy” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu SpołecznegoUchwała nr XXIX/218/2021 z dnia 30 września 2021 - ws. wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiących własność Powiatu BrzeskiegoUchwała nr XXIX/217/2021 z dnia 30 września 2021 - ws. wyrażenia zgody na wynajęcie lokalu użytkowego stanowiącego własność Powiatu BrzeskiegoUchwała nr XXIX/216/2021 z dnia 30 września 2021 - zmieniająca uchwałę w sprawie zasad ustalania obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin dydaktycznych dla nauczycieli wymienionych w art. 42 ust. 7 ustawy – Karta Nauczyciela i zasad rozliczenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnegoUchwała nr XXIX/215/2021 z dnia 30 września 2021 - zmieniająca regulamin wynagradzania nauczycieli określający wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzeniaUchwała nr XXVIII/214/2021 z dnia 09 września 2021 - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Brzeskiego na rok 2021.Uchwała nr XXVIII/213/2021 z dnia 09 września 2021 - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2032