Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycjęUchwała nr 715/2023 z dnia 31 sierpnia 2023 - zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia i stosowania wewnętrznej procedury w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowychUchwała nr 714/2023 z dnia 31 sierpnia 2023 - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku Funduszu Pomocy na rzecz obywateli Ukrainy- zespoły ds. orzekania o niepełnosprawnościUchwała nr 713/2023 z dnia 31 sierpnia 2023 - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku Funduszu Pomocy na rzecz obywateli Ukrainy- piecza zastępczaUchwała nr 712/2023 z dnia 31 sierpnia 2023 - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydz. rach. Funduszu Pomocy na rzecz obywateli Ukrainy - dodatkowe zadania oświatoweUchwała nr 711/2023 z dnia 31 sierpnia 2023 - w sprawie zmian budżetu Powiatu na 2023 r. Uchwała nr 710/2023 z dnia 31 sierpnia 2023 - w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół i placówek oświatowychUchwała nr 709/2023 z dnia 31 sierpnia 2023 - w sprawie przyznania dodatku funkcyjnego dla dyrektorów szkół i placówek oświatowychUchwała nr 708/2023 z dnia 31 sierpnia 2023 - ws. uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w StrzegowieUchwała nr 707/2023 z dnia 31 sierpnia 2023 - ws. uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego Przyszłość w StrzegowieUchwała nr 706/2023 z dnia 31 sierpnia 2023 - ws. uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego placówki opiekuńczo-wychowawczej typu interwencyjnego Nadzieja w StrzegowieUchwała nr 705/2023 z dnia 23 sierpnia 2023 - w sprawie przyjęcia do realizacji programu psychologiczno-terapeutycznego - edycja 2023Uchwała nr 704/2023 z dnia 23 sierpnia 2023 - w sprawie przyjęcia do realizacji programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych - edycja 2023Uchwała nr 703/2023 z dnia 16 sierpnia 2023 - w sprawie komisji przetargowej na zadanie pn. "Remont DP nr 1547 O na odc. Jędrzejów - Starowice Dolne"Uchwała nr 702/2023 z dnia 16 sierpnia 2023 - w sprawie komisji przetargowej na zadanie pn. "Sprzedaż i dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania w Starostwie Powiatowym w Brzegu w ramach Projektu Grantowego »Cyfrowy Powiat«" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU, Działania 5.1 Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożeniaUchwała nr 701/2023 z dnia 16 sierpnia 2023 - w sprawie zawarcia kolejnej umowy użyczenia pomieszczeń gościnnych stanowiących własność Powiatu Brzeskiego Uchwała nr 700/2023 z dnia 16 sierpnia 2023 - w sprawie zmian budżetu Powiatu na 2023 r. Uchwała nr 699/2023 z dnia 16 sierpnia 2023 - w sprawie wydania opinii dotyczącej pozbawienia kategorii drogi powiatowej fragmentu drogi powiatowej nr 1575 D położonej w Oławie przy ulicy Baczyńskiego poprzez wyłączenie jej części z użytkowania jako drogi publicznejUchwała nr 698/2023 z dnia 02 sierpnia 2023 - zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia i stosowania wewnętrznej procedury w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych