Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycjęUchwała nr LVII/392/2023 z dnia 30 listopada 2023 - ws. opinii w przedmiocie umorzenia pożyczki udzielonej Brzeskiemu Centrum Medycznemu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Brzegu.Uchwała nr LVII/391/2023 z dnia 30 listopada 2023 - ws. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia wstępnego w partnerstwie na rzecz realizacji Projektu pn.”Bliżej rodziny i dziecka- wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – etap II” realizowanego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Opolskiego na lata 2021-2027 , Priorytet/Działanie 6.7 Wsparcie rodziny i pieczy zastępczej. Uchwała nr LVII/390/2023 z dnia 30 listopada 2023 - ws. rozpatrzenia skargi na działania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brzegu. Uchwała nr LVII/389/2023 z dnia 30 listopada 2023 - zmieniająca uchwałę ws. uchwały budżetowej Powiatu Brzeskiego na rok 2023, Uchwała nr LVII/388/2023 z dnia 30 listopada 2023 - zmieniająca uchwałę ws. uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2032, Uchwała nr LVII/387/2023 z dnia 30 listopada 2023 - zmieniająca uchwałę Nr XLIX/343/23 z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane przez Prezesa Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z uwzględnieniem planu finansowego Funduszu, Uchwała nr LVII/386/2023 z dnia 30 listopada 2023 - w sprawie przystąpienia Powiatu Brzeskiego – Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu do realizacji projektu pn. „Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia realizowana przez PUP w Brzegu (II)", w ramach Działania 5.1 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia realizowana przez PUP, Priorytet 5 Fundusze Europejskie wspierające opolski rynek pracy i edukację FEO 2021-2027, współfinansowanego ze środków Uchwała nr LVII/385/2023 z dnia 30 listopada 2023 - w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2024 r