Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycjęUchwała nr 697/2023 z dnia 27 lipca 2023 - w sprawie komisji przetargowej na zadanie pn. "Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. »Przebudowa DP nr 1179 O w m. Gierszowice odc. od DK94 do m. Olszanka«" - trzecie postępowanieUchwała nr 696/2023 z dnia 26 lipca 2023 - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku "Funduszu Pomocy" na rzecz obywateli Ukrainy - zespoły ds. orzekania o niepełnosprawnościUchwała nr 695/2023 z dnia 26 lipca 2023 - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku "Funduszu Pomocy" na rzecz obywateli Ukrainy - piecza zastępcza Uchwała nr 694/2023 z dnia 26 lipca 2023 - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku "Funduszu Pomocy" na rzecz obywateli Ukrainy - dodatkowe zadania oświatowe Uchwała nr 693/2023 z dnia 26 lipca 2023 - w sprawie zmian budżetu Powiatu na 2022 r.Uchwała nr 692/2023 z dnia 26 lipca 2023 - w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanegoUchwała nr 691/2023 z dnia 26 lipca 2023 - w sprawie wydania opinii dotyczącej zmiany kategorii drogi wewnętrznej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 343 w Grodkowie na drogę gminną publicznąUchwała nr 690/2023 z dnia 12 lipca 2023 - w sprawie wydania opinii dotyczącej pozbawienia części drogi nr 1546 D oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 693, obręb Nowy Dwór, gmina Jelcz-Laskowice kategorii drogi powiatowej Uchwała nr 689/2023 z dnia 12 lipca 2023 - w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Powiatu BrzeskiegoUchwała nr 688/2023 z dnia 05 lipca 2023 - w sprawie zmian budżetu Powiatu na 2022 r. Uchwała nr 687/2023 z dnia 05 lipca 2023 - w sprawie komisji przetargowej na zadanie pn. "Dostawa sprzętu oraz oprogramowania wraz z wdrożeniem w Starostwie Powiatowym w Brzegu w ramach Projektu Grantowego Cyfrowy Powiat współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU, Działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia