Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycjęUchwała nr 672/2023 z dnia 31 maja 2023 - w sprawie udzielenia pożyczki krótkoterminowej z budżetu Powiatu Brzeskiego w roku 2023 dla Brzeskiego Centrum Medycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w BrzeguUchwała nr 671/2023 z dnia 31 maja 2023 - w sprawie lokaty wolnych środków budżetowych w 2023 rokuUchwała nr 670/2023 z dnia 31 maja 2023 - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku "Funduszu Pomocy" na rzecz obywateli Ukrainy - zespoły ds. orzekania o niepełnosprawnościUchwała nr 669/2023 z dnia 31 maja 2023 - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku "Funduszu Pomocy" na rzecz obywateli Ukrainy - dodatkowe zadania oświatoweUchwała nr 668/2023 z dnia 31 maja 2023 - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku "Funduszu Pomocy" na rzecz obywateli Ukrainy - piecza zastępcza Uchwała nr 667/2023 z dnia 31 maja 2023 - w sprawie zmian budżetu Powiatu na 2023 r. Uchwała nr 666/2023 z dnia 17 maja 2023 - zmieniająca uchwałę w sprawie komisji przetargowej na zadanie pn. "Poprawa warunków życia dzieci w pieczy zastępczej na terenie Powiatu Brzeskiego - budowa nowych i modernizacja istniejących placówek"Uchwała nr 665/2023 z dnia 16 maja 2023 - w sprawie zmian budżetu Powiatu na 2023 r.Uchwała nr 664/2023 z dnia 16 maja 2023 - w sprawie komisji przetargowej na zadanie pn."Zakup i nasadzenia drzew w pasach dróg powiatowych" Uchwała nr 663/2023 z dnia 10 maja 2023 - w sprawie podjęcia decyzji dotyczącej udzielenia dotacji celowej z budżetu Powiatu Brzeskiego na realizację zadania publicznego z zakresu ratownictwa wodnego w 2023 r.Uchwała nr 662/2023 z dnia 10 maja 2023 - w sprawie komisji przetargowej na zadanie pn. "Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. »Przebudowa DO nr 1179 O w m. Gierszowice odc. od DK94 do m. Olszanka«" Uchwała nr 661/2023 z dnia 10 maja 2023 - w sprawie wyznaczenia zastępstwa w czasie każdorazowej nieobecności dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w BrzeguUchwała nr 660/2023 z dnia 05 maja 2023 - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku "Funduszu Pomocy" na rzecz obywateli Ukrainy - dodatkowe zadania oświatoweUchwała nr 659/2023 z dnia 05 maja 2023 - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku "Funduszu Pomocy" na rzecz obywateli Ukrainy - zespoły ds. orzekania o niepełnosprawnościUchwała nr 658/2023 z dnia 05 maja 2023 - w sprawie zmian budżetu Powiatu na 2022 r.Uchwała nr 657/2023 z dnia 05 maja 2023 - w sprawie regulaminu organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Grodkowie