Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycjęUchwała nr 22/2024 z dnia 19 czerwca 2024 - w sprawie zmian budżetu Powiatu na 2024 r.Uchwała nr 21/2024 z dnia 19 czerwca 2024 - w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do działania w imieniu Ostatecznego odbiorcy wsparcia, tj. Powiatu Brzeskiego, w zakresie realizacji Umowy o objęcie przedsięwzięcia wsparciem z Planu Rozwojowego, dotyczącej realizacji przedsięwzięcia w ramach Konkursu pt. Utworzenie i wsparcie funkcjonowania 120 branżowych centrów umiejętności (BCU), realizujących koncepcję centrów doskonałości zawodowej (CoVEs)Uchwała nr 20/2024 z dnia 19 czerwca 2024 - w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanegoUchwała nr 19/2024 z dnia 19 czerwca 2024 - w sprawie zawarcia umów najmu oraz umowy użyczenia lokali użytkowych stanowiących własność Powiatu Brzeskiego na okres 3 lat Uchwała nr 18/2024 z dnia 12 czerwca 2024 - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku "Funduszu Pomocy" na rzecz obywateli Ukrainy - piecza zastępczaUchwała nr 17/2024 z dnia 12 czerwca 2024 - w sprawie zmian budżetu Powiatu na 2024 r.Uchwała nr 16/2024 z dnia 12 czerwca 2024 - w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w BrzeguUchwała nr 15/2024 z dnia 12 czerwca 2024 - w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów oraz rokowań na sprzedaż, oddawanie w użytkowanie wieczyste, dzierżawę i najem nieruchomości stanowiących własność Powiatu BrzeskiegoUchwała nr 14/2024 z dnia 12 czerwca 2024 - w sprawie oceny sytuacji finansowo-ekonomicznej BCMUchwała nr 13/2024 z dnia 05 czerwca 2024 - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku "Funduszu Pomocy" na rzecz obywateli Ukrainy - zespoły ds. orzekania o niepełnosprawnościUchwała nr 12/2024 z dnia 05 czerwca 2024 - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku "Funduszu Pomocy" na rzecz obywateli Ukrainy - dodatkowe zadania oświatoweUchwała nr 11/2024 z dnia 05 czerwca 2024 - w sprawie zmian budżetu Powiatu na 2024 r.