Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycjęUchwała nr XXI/183/2021 z dnia 25 lutego 2021 - ws. zmiany w składzie osobowym Rady Społecznej Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu.Uchwała nr 328/2021 z dnia 25 lutego 2021 - w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w JędrzejowieUchwała nr 327/2021 z dnia 17 lutego 2021 - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów na cele związane z przeciwdziałaniem COVID-19Uchwała nr 326/2021 z dnia 17 lutego 2021 - w sprawie zmian budżetu Powiatu na 2021 r.Uchwała nr 325/2021 z dnia 17 lutego 2021 - w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadania publicznego przez organizacje pozarządoweUchwała nr 324/2021 z dnia 17 lutego 2021 - w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół i placówek oświatowychUchwała nr 323/2021 z dnia 17 lutego 2021 - w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym polegającej na budowie budynku garażowego z niezbędną infrastrukturą techniczną na dz. nr 133/7 i 133/8, arkusz 7, obręb Południe, miasto BrzegUchwała nr 322/2021 z dnia 17 lutego 2021 - w sprawie wydania opinii dotyczącej zaliczenia do kategorii dróg gminnych dróg oznaczonych w ewidencji gruntów jako dz. nr 237/8, dz. nr 234/1, dz. nr 234/5, dz. nr 237/9 oraz część dz. nr 21 w m. Jankowice Wielkie, gmina OlszankaUchwała nr 321/2021 z dnia 10 lutego 2021 - w sprawie zaciągnięcia w roku 2021 kredytu krótkoterminowego na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Powiatu Brzeskiego oraz wskazania członków Zarządu Powiatu Brzeskiego do dokonania czynności prawnych polegających na zaciągnięciu kredytuUchwała nr 320/2021 z dnia 10 lutego 2021 - w sprawie zmian budżetu Powiatu na 2021 r.Uchwała nr 319/2021 z dnia 10 lutego 2021 - zmieniająca uchwałę w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadania publicznego przez organizacje pozarządoweUchwała nr 318/2021 z dnia 10 lutego 2021 - w sprawie komisji przetargowej na zadanie pn. "Dostawa i montaż mebli biurowych do budynku Starostwa Powiatowego w Brzegu przy ul. Kardynała Wyszyńskiego 23"Uchwała nr 317/2021 z dnia 03 lutego 2021 - w sprawie zmian budżetu Powiatu na 2021 r.Uchwała nr 316/2021 z dnia 03 lutego 2021 - w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadania publicznego przez organizacje pozarządowe Uchwała nr 315/2021 z dnia 03 lutego 2021 - w sprawie podziału środków przyznanych na realizację programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2021 r.Uchwała nr 314/2021 z dnia 03 lutego 2021 - w sprawie regulaminu zamówień publicznych o wartości mniejszej niż 130 000,00 zł Uchwała nr 313/2021 z dnia 03 lutego 2021 - w sprawie ogłoszenia informacji o możliwości uzyskania dotacji celowej z budżetu Powiatu Brzeskiego na realizację zadania publicznego z zakresu ratownictwa wodnego w 2021 r. Uchwała nr 312/2021 z dnia 03 lutego 2021 - w sprawie wydania opinii dotyczącej pozbawienia kategorii drogi powiatowej części drogi oznaczonej nr 3103D zlokalizowanej w powiecie strzelińskim, gminie Wiązów