Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycjęUchwała nr 303/2020 z dnia 31 grudnia 2020 - w sprawie zmian budżetu Powiatu na 2020 r. Uchwała nr 302/2020 z dnia 30 grudnia 2020 - w sprawie zmian budżetu Powiatu na 2020 r. Uchwała nr 301/2020 z dnia 30 grudnia 2020 - zmieniająca regulamin organizacyjny starostwa Uchwała nr 300/2020 z dnia 22 grudnia 2020 - w sprawie zmian budżetu Powiatu na 2020 r.Uchwała nr 299/2020 z dnia 22 grudnia 2020 - w sprawie wyrażenia opinii dla przedsięwzięcia "Rewitalizacja linii kolejowej nr 288 Nysa - Brzeg w ramach RPO Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020" Uchwała nr 298/2020 z dnia 22 grudnia 2020 - w sprawie wyrażenia opinii dla przedsięwzięcia "Przebudowa gazociągu DN200 MOP 8,4 MPa od SRP Pawłów do SG Brzeg i SG Łosiów o długości 5200 m" Uchwała nr 297/2020 z dnia 22 grudnia 2020 - w sprawie komisji przetargowej na zadanie pn. "Wyposażenie archiwum zakładowego w regały jezdne w ramach zadania pn.**Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania części budynku użyteczności publicznej na pomieszczenia Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Brzegu"Uchwała nr 296/2020 z dnia 22 grudnia 2020 - w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wydzierżawienia części nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Brzeskiego Uchwała nr 295/2020 z dnia 17 grudnia 2020 - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów na cele związane z przeciwdziałaniem COVID-19 Uchwała nr 294/2020 z dnia 15 grudnia 2020 - sprawie komisji przetargowej na zadanie pn. "Koszenie poboczy w ciągu dróg powiatowych na terenie powiatu brzeskiego z podziałem na dwa zadania"Uchwała nr 293/2020 z dnia 09 grudnia 2020 - w sprawie przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań dla Dyrektora DPS Grodków Uchwała nr 292/2020 z dnia 09 grudnia 2020 - w sprawie zmian budżetu Powiatu na 2020 r. Uchwała nr 291/2020 z dnia 09 grudnia 2020 - zmieniająca uchwałę w sprawie komisji przetargowej na zadanie pn. "Oczyszczanie mechaniczne dróg (ulic) powiatowych z podziałem na części" Uchwała nr 290/2020 z dnia 09 grudnia 2020 - w sprawie komisji przetargowej na zadanie pn. "Koszenie poboczy w ciągu dróg powiatowych na terenie powiatu brzeskiego"Uchwała nr 289/2020 z dnia 09 grudnia 2020 - zmieniająca uchwałę w sprawie komisji przetargowej na zadanie pn. "Pielęgnacja i bieżące utrzymanie terenów zielonych w ciągu dróg powiatowych na terenie powiatu brzeskiego" Uchwała nr 288/2020 z dnia 09 grudnia 2020 - zmieniająca uchwałę w sprawie komisji przetargowej na zadanie pn. "Bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu brzeskiego w 2021 r." Uchwała nr 287/2020 z dnia 07 grudnia 2020 - w sprawie komisji przetargowej na zadanie pn. "Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Brzegu" - trzecie postępowanie Uchwała nr 286/2020 z dnia 02 grudnia 2020 - w sprawie zmian budżetu Powiatu na 2020 r. Uchwała nr 285/2020 z dnia 02 grudnia 2020 - w sprawie wydania opinii dotyczącej pozbawienia kategorii części drogi gminnej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 294/6 w m. Przylesie Dolne Uchwała nr 284/2020 z dnia 02 grudnia 2020 - w sprawie komisji przetargowej na zadanie pn. "Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2020/2021" - trzecie postępowanie