Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycjęUchwała nr 646/2023 z dnia 30 marca 2023 - w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Brzeskiego, sprawozdania z wykonania planu finansowego Brzeskiego Centrum w Brzegu oraz informacji o stanie mienia Powiatu Brzeskiego, za 2022 rokUchwała nr 645/2023 z dnia 22 marca 2023 - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku "Funduszu Pomocy" na rzecz obywateli Ukrainy - zespoły ds. orzekania o niepełnosprawnościUchwała nr 644/2023 z dnia 22 marca 2023 - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku "Funduszu Pomocy" na rzecz obywateli Ukrainy - dodatkowe zadania oświatoweUchwała nr 643/2023 z dnia 22 marca 2023 - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku "Funduszu Pomocy" na rzecz obywateli Ukrainy - piecza zastępczaUchwała nr 642/2023 z dnia 22 marca 2023 - w sprawie zmian budżetu Powiatu na 2022 r.Uchwała nr 641/2023 z dnia 22 marca 2023 - w sprawie wydania opinii dotyczącej zaliczenia do kategorii dróg gminnych, dróg wewnętrznych oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 643, 527/1, 528/6, 284/6, 519/2, 520/1, 521/1, 524/1, 525/1, 526/1, 522/1, 519/3, 605, 644/1, 645 oraz części działek nr 606, 664, 665, 663 obręb PępiceUchwała nr 640/2023 z dnia 15 marca 2023 - w sprawie zmian budżetu Powiatu na 2022 r.Uchwała nr 639/2023 z dnia 15 marca 2023 - w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadania publicznego przez organizacje pozarządowe Uchwała nr 638/2023 z dnia 15 marca 2023 - w sprawie ogłoszenia informacji o możliwości uzyskania dotacji celowej z budżetu Powiatu Brzeskiego na realizację zadania publicznego z zakresu ratownictwa wodnego w 2023 r. Uchwała nr 637/2023 z dnia 15 marca 2023 - w sprawie wydania opinii dotyczącej zaliczenia do kategorii drogi gminnej, drogi wewnętrznej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 109/2 i część działki nr 101/1 w Grodkowie Uchwała nr 636/2023 z dnia 08 marca 2023 - w sprawie komisji przetargowej na zadanie pn. "Poprawa warunków życia dzieci w pieczy zastępczej na terenie Powiatu Brzeskiego - budowa nowych i modernizacja istniejących placówek" Uchwała nr 635/2023 z dnia 08 marca 2023 - w sprawie ogłoszenia otwartego naboru partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnej realizacji przedsięwzięcia pn. "Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w branży logistycznej w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Grodkowie" Uchwała nr 634/2023 z dnia 01 marca 2023 - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku "Funduszu Pomocy" na rzecz obywateli Ukrainy - dodatkowe zadania oświatowe Uchwała nr 633/2023 z dnia 01 marca 2023 - w sprawie zmian budżetu Powiatu na 2023 r. Uchwała nr 632/2023 z dnia 01 marca 2023 - w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadania publicznego przez organizacje pozarządowe Uchwała nr 631/2023 z dnia 01 marca 2023 - w sprawie wydania opinii dotyczącej zaliczenia do kategorii drogi powiatowej, działek położonych w obrębie Niemodlin: działki nr 1176/41, działki nr 1176/46, działki nr 1176/49, działki nr 1176/55, działki nr 1176/56, działki nr 1182/156, działki nr 1182/157 Uchwała nr 630/2023 z dnia 01 marca 2023 - w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w BrzeguUchwała nr 629/2023 z dnia 01 marca 2023 - w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Naczelnika Wydziału Instrumentów Rynku Pracy Powiatowego Urzędu Pracy w BrzeguUchwała nr 628/2023 z dnia 01 marca 2023 - w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu